Kérdések és válaszok a bodywork módszerről érdeklődőknek, szakmabelieknek és képződni vágyóknak

Eredetileg honnan származik a „bodywork” elnevezés?

AZ USA-ban és Nyugat-Európában a bodywork kifejezést különféle, érintéseket alkalmazó terápiákra, például masszázsra, mélyszöveti manipulációra, mozgástudatosságra vagy akár önismereti terápiákra használják. Minden ide tartozó technika arra az alaptézisre épül, hogy léteznek blokkok, amelyek meggátolják az energia szabad áramlását, és ezek közvetett módon betegséget okoznak, így e blokkok oldásával segíthetjük az egészséges állapotba való visszatérést.

És hogy Magyarországon miért nevezünk egy tánc és mozgásterápiás irányzatot “bodywork”-nek? Tánc ugyan, ha minden mozdulat tánc, és terápia ugyan, ha minden fejlődés és átrendeződés az. A módszer megalkotója, Pecsenka Nóra azonban találóbbnak találta ezt az irányzatot “bodywork”-nek, test(ből kiinduló) munkának nevezni, inspirálódva Franz Renggli, svájci pszichoanalitikus munkásságából, aki egyébként a “bodypsychotherapy” módszer egyik képviselője.

 

Miben hasonlít és miben tér el a bodywork más tánc- és mozgásterápiás módszerektől?

Az Amerikai Táncterápiás Egyesület (American Dance Therapy Association, ADTA) definíciója szerint a táncterápia a mozgás pszichoterápiás alkalmazása, amely segíti az egyén érzelmi, szociális, kognitív és testi integrációját – és ennek a leírásnak a bodywork is megfelel. Ma Magyarországon két nagyobb táncterápiás irányzatot különböztethetünk meg. Merényi Márta módszere pszichoanalitikus szemléletű és dinamikus emberképpel dolgozik.

A másik nagy irányzat, a Wilfried Gütler által kidolgozott Integrált kifejezés- és táncterápia (IKT) humanisztikus emberképpel dolgozik. Az integráltság a szemléletmódon és munkamódszeren felül jelen van abban is, hogy az emberre holisztikusan tekint, test-lélek-szellem dinamikus egységeként fogja fel. A bodywork módszere – más tánc- és mozgásterápiákhoz hasonlóan – a korai, beszéd megjelenése előtti elakadásokra fókuszál, fontos különbség azonban, hogy jelentős szerepet kap a magzati időszak, az inkarnáció és a transzperszonális szintek integrációja is.

 

Milyen szemlélettel és emberképpel dolgozik a bodywork?

A bodywork önismereti módszer a transzperszonális pszichológia, pontosabbn a wilberi integrál szemléleten alapul. Nonduális emberkép áll mögötte, vagyis az itt és most teljességéhez igyekszik segíteni.

A keleti tradíciókban a spirituális úton járók elvonultak a világ elől, hogy transzcendensbe nyíló lényük és a személyiségük még meg nem haladott részei ne kerüljenek összeütközésbe. Ma már más időket élünk, amelyben még ősi tradíciók vezetői is arra biztatnak, hogy a mindennapi életbe ágyazva, – vagyis a nehezebb úton – ébredezzünk. Nyugaton a tradicionális lélektan a betegségeken és elakadásokon keresztül az integrált személyiségig kísér.

A teljesség felé a transzperszonális pszichológia tette meg a következő nagy lépést a pszichológiában, majd Ken Wilber a keleti filozófiák valódi lényünkre vonatkozó tanításait összefésülte a nyugati emberkép lélektanával, és egységes filozófiai rendszerbe foglalta.

 

Mi az a nonduális tudat?

A wilberi tudatszintek “anyaméhe” a nonduális tudat. A nonduális filozófia szerint MINDEN EGY, hiszen mindenben és mindenkin keresztül az eredendő és meg nem nyílvánult EGYség létezik és ölt formát. A nonduális tanítás szerint az, hogy elérd-e a végső teljességet, nem gyakorlás és fejlődés függvénye, mert csak a ráébredés tapasztalata adhatja meg az igaz önvalód megélését. Egy fajta felébredés ez az itt és mostban.

Egy bepillantáslémény azonban nem az út vége. Ezután kezdődik az a munka, ami során a tudatosságunk fényével érinthetjük az árnyékban húzódó, lehasadt vagy elfojtott énállapotainkat, és így tudjuk visszaintegrálni azokat a természetes egységükbe, hogy a „magasabb” (akár transzcendens) tudatállapotok és a „mélyebb” (regresszív) énrészek összekapcsolódhassanak, ami után az egész lényünk egységesebb és hitelesebb, összességében pedig EGÉSZségesebb lesz.

 

Milyen további módszereket és irányzatokat ötvöz a bodywork mint tánc- és mozgásterápiás eszköz?

 

Meditáció: A bodywork – a meditációhoz hasonlóan – a tudaton, a tudatosságon és a testtudatosságon alapul. Bodywork-folyamatokban nem előre meghatározott mozdulatok energetikai és érzelmi, gondolati hatásait vizsgáljuk, ahogy a jóga, hanem fordított a sorrend: a személyiségünk és lényünk energiái, érzelmei mozdítják a testünket, mint egy meditációban.

Jóga: Egy-egy bodywork-folyamatban nemcsak a fizikai testtel, hanem a finomtesttel, a pránatesttel, illetve az érzelmi és mentális testtel is dolgozunk. Mint ahogy a jógában is tapasztalható, sok minden tud változni a testi energetikai folyamatok során – akár anélkül is, hogy pontosan tudnánk, hogy mi történt. Az instrukciók és maguk a folyamatok tartalmazhatnak a következő módszerekből tartalmazhatnak további elemeket:

   • KIP
   • Ego-state
   • Pszichodráma
   • Családállítás
   • NLP

Mi történik egy bodywork folyamatban?

A folyamat során tapasztalt érintések és a mozdulatok korábbi emlékeket hozhatnak felszínre, melyek a testben lenyomatot hagytak. Ezeknek az emlékeknek az átdolgozása segítheti a jelen elakadások kezelését. A módszerben egyaránt hangsúlyt kap az egyéni és kapcsolati munka is.

A módszer fő hatótényezői: a testbehozás, csoportépítés és erőforrás-keresés (bizalom, énerő), illetve a folyamatban kiemelt szerepet kap a különböző én-részek és tudatállapotok összekapcsolása is. Egy-folyamat lezárulása után fontos a szavakban való megragadás és az élmények tudatosítása is.

 

Kiknek ajánlott a bodywork?

 A bodywork nem betegségek gyógyítására ajánlott, hanem önismeretben fejlődni vágyóknak, valamint úton járók számára az egészségesség és a teljesség felé. Az egyesület foglalkozik önismereti csoportvezetők képzésével is, amely a pszichoterapeuta szakképzésben azonban nem akkreditált.

 

A bodywork önismereti módszer a transzperszonális pszichológia, pontosabbn a wilberi integrál szemléleten alapul. Nonduális emberkép áll mögötte, vagyis az itt és most teljességéhez igyekszik segíteni.

Ha szeretnél információkat kapni az induló csoportjainkról, akkor a gombra kattintva add meg a neved és az email címed.

Kérdésed van? Írd meg nekünk:

12 + 4 =