Kérdések és válaszok a Bodywork módszerről

HONNAN SZÁRMAZIK A MÓDSZER ELNEVEZÉSE?

Pecsenka Nóra, a módszer megalkotója Bodyworknek nevezte el ezt a különböző táncterápiás módszerekben gyökerező önismereti munkát, vagyis a tudat önismereti „munkáját” a testben, rokon szellemiségben Byron Katie módszerével, a „The Work”-kel.

Angolszász nyelvterületen a bodywork kifejezés (így, kisbetűvel írva) egy gyűjtőfogalom, amely különféle, érintéseket, mozgatást és mozgást alkalmazó fejlesztő módszereket foglal magába, mint például masszázsokat, mélyszöveti manipulációt, légzéstechnikákat vagy akár mozgástudatosságot ösztönző gyakorlatokat, mozgássorokat.

A Bodywork módszere így tehát nem összekeverendő az általánosabb bodywork fogalommal.

MELYEK A BODYWORK FŐ HASZNÁLATI TERÜLETEI?

 • A lét-nemlét határa, a születés, foganás – más mozgásalapú önismereti módszerhez képest – erősebben van a fókuszunkban.
 • Olyan önismereti folyamatoknak adunk teret, melyekben megtapasztalható a tudatosság és a jelenlét testben, érintésben, mozgásban, érzelemben és gondolatban.
 • Kiteljesedhetnek az emberlétben rejlő lehetőségek: mélyebb megértés születik arról, hogy a testben-lét kincs, és hogy felelősek vagyunk a tetteinkért és kapcsolatainkért másokkal.
 • Olyan önvizsgálati utakat kísérünk, melyekben:
  • a foganásunktól halálunkig, vagy
  • a paradicsomból való kiesettségtől, a KÉT-ségbeeséstől
  • a hazatérésig, megtérésig

bejárható és átjárható a tudat tere.

MELYEK A MÓDSZER FŐ HATÓELVEI?

Módszerünkben a test (1) segítségével történik az önismereti munka: így ismeri fel a tudat (2) önmagát (az önismeret legmélyebb értelmében), és így dolgozunk önmagunk fejlesztésén (a szó hétköznapi, vagyis önismereti értelmében).

Az utóbbi 10 évben széles körben lett ismert a Bodywork módszere Magyarországon, rengeteg különböző önismereti körben.

A Bodywork fő specialitását a világ többi tánc- és mozgásterápiás módszeréhez képest a nyugat lélektanát és a kelet bölcseletét ötvöző wilberi integrál szemlélet (3) és a nonduális emberkép (4) adja. 

Ezeket a kulcsfogalmakat mutatjuk be részletesebben az alábbiakban:

1. TESTBŐL KIINDULÓ

Tapasztalásunk a testen keresztül történik: testbe születtél, testben élsz, a testedben éled meg és dolgozod fel az élményeidet, ide tárolod el a téged ért hatások összes lenyomatát. 

Ha újra megtanulsz kapcsolódni a testedben felbukkanó érzésekhez, és tudod értelmezni ezeket, akkor az itt és most bölcsessége alapján újra fogod tudni, hogy mi éppen a legigazabb benned.

A testedből kiindulva, a tested jelzéseire figyelve felismerheted érzelmi blokkjaidat, ismétlődő mintáidat, tudatosíthatod vágyaidat, erőforrásaidat.  A Bodywork adta biztonságos térben kipróbálhatsz mást mintákat is: meglépheted azt, amit eddig nem mertél, töltődhetsz úgy, ahogyan neked a legjobb. 

A Bodywork egyik legnagyobb értéke, hogy az itt megtapasztalt új és konstruktív minták be tudnak gyűrűzni az élet “éles helyzeteibe”. Ahogy egyre jobban meg tudod különböztetni a közvetlen megtapasztalást és az elme reakcióit, úgy egyre inkább felismerheted saját belső iránytűdet.

2. A TUDAT ÉS KÜLÖNBÖZŐ ÁLLAPOTAI

Legtöbbünk jobban ismeri a szomszéd kontinenst, mint a saját testét. De mi lenne, ha nem kifelé indulnál el utazni, hanem befelé? A Bodywork csoportokon felfedezheted saját természetedet, a jelen pillanat közvetlen valóságát, tudatod természetes állapotait, tudatmódosítók nélkül.

 A Bodywork által tehát fel tudjuk ismerni tudatunk folyamatosan változó szűkebb és tágabb állapotait ahelyett, hogy megrögzött pályákon futnánk. És így felismerhetjük döntési helyzeteinket, és azt, hogy van választásunk.

Van, amikor külső hatásokon keresztül akarunk elérni bizonyos tudatállapotokat (alkohol, tudatmódosító szerek, szex, meditáció, hipnózis stb.), és elsiklik a figyelmünk afelett, hogy ezek közvetlenül is elérhetők, és amit ezek által keresünk, az itt van, most van, mindig rendelkezésünkre áll. Ezekről csakis a saját gondolataink vonják el a figyelmünket. 

3. INTEGRÁL SZEMLÉLET

Ken Wilber, az integrál szemlélet atyja a nyugat pszichológiáját és a kelet bölcseletét ötvözte, hogy egy holisztikus emberképet láthassunk egy-egy különálló nézőpont helyett: lényünk biológiai, pszichológiai, szociális és spirituális aspektusait egyaránt figyelembe veszi. Fejlődésünket lényünk különböző területeinek folyamatos növekedéseként láthatjuk, nehézségeinket pedig a fejlődés olyan megakadásainak, melyek az adott időben személyiségünk védelme érdekében történtek. A nehézségeink így érthetővé és elfogadhatóvá válhatnak, és térképet kapunk a meghaladáshoz, tovább fejlődéshez is. A pszichológia összekötése az emberi lét spirituális aspektusaival különleges lehetőséget kínál. A személyiséggel való munka folytatódhat, és kiterjedhet a személyiséget tapasztaló tudattal való kapcsolódásra és azonosulásra, vagyis utat nyithat a “felébredés” felé.

4. NONDUÁLIS EMBERKÉP

A nonduális kifejezés szó szerint azt jelenti: nem kettős. Abban a paradigmában élünk, hogy én és a világ az két külön dolog. A nem kettős arra utal, hogy lehet egy másik szemszög, ahonnan nem látszik kettőnek. Amikor a tudatod ráébred arra, hogy a formák világa a mindent átható Egy-ség teréből bukkan fel, és valójában nincs elkülönültség, minden EGY. 

“Először rájössz, hogy nem csak a tested vagy – lehet, hogy még lázadsz is ellene, hogy csak lehúz és hátráltat. Majd rájössz, hogy kincsed és eszközöd utadon, amely lehetővé teszi a tapasztalást. Majd egyszer csak megviláglik, hogy a személyiséged sem te vagy, de nem is eldobandó egó, hanem funkciók összessége, ami téged szolgál. Annál jobban szolgál, minél kevesebb automatizmus vetül belőle a mostra. 

Aztán van egy szakasz, amikor mindenen túl keresed az igazat, amikor úgy tűnik, semmiben nem találod itt, ami forma, mert itt minden átmenetinek bizonyul, és illúziónak tűnik. Elvágyódsz. Ekkor abban kísérünk, hogy tovább lépj az élet felé, ide, a mostba, ahol már nincs elvágyódás, mert otthon vagy. Te, aki a testre és a személyiségre, a forma világára is rálátsz, továbbra is ugyanúgy testben mozdulsz és ezután is a személyiség színeit viseled, de már átsugárzol rajtuk – a fókusz már ezeken túl van.”  (Pecsenka Nóra)

A Bodywork önismereti módszer a transzperszonális pszichológia, pontosabban a wilberi integrál szemléleten alapul. Nonduális emberkép áll mögötte, vagyis az itt és most teljességéhez igyekszik segíteni.

Ha szeretnél információkat kapni az induló csoportjainkról, akkor a gombra kattintva add meg a neved és az email címed.

Kérdésed van? Írd meg nekünk:

MILYEN RÉTEGEINKBEN HAT A BODYWORK?

 • Foganás, magzati időszak, születés (mert utunk innen indul, ahonnan a lélek belesűrűsödik az anyagba, testet ölt, és világra jön, ez mindig hathat ránk a jelenben is)
 • Kapcsolati dimenzió (az elsődleges kapcsolatainkban megerősödve, a saját magunkhoz való viszonyulásunk is alakul, érik)
 • Belső erőforrások (mert nemcsak a lefelé ásás, a nehézségeken dolgozás visz előre, hanem a bennünk lévő erő felfedezése, kiművelése, táplálása is kulcsfontosságú) 
 • Transzperszonális (felismerd és közelebb kerülsz valódi Önmagadhoz, vagyis az itt és most teljességéhez)
 • Mindezt integráló (a magasabb, transzcendens, és a mélyben húzódó árnyék-részeid felismerésével és összeérésével egyre teljesebb, EGÉSZségesebb Önmagaddá válhatsz)

RÉSZTVEVŐK MONDTÁK RÓLUNK

Megkérdeztünk olyanokat, akik részt vettek Bodywork csoporton, hogy inkább ők meséljenek róla.

Szavakkal ugyan nehéz beszélni egy szavak nélküli módszerről, de fontosnak tartottuk, hogy közérthetően – nem szakmai nyelven – is beszéljünk a Bodywork-ről. Olyan kérdésekről, amelyek minden jelentkezők érdekelhetnek a csoportba kerülés előtt.

Az alábbi 7 videóban témák szerint csoportosítottuk válaszaikat:

 • szerintük mi a Bodywork, mint módszer, hogyan tudják leírni, amit tapasztaltak?
 • miért választották ők ezt az önismereti módszert és szerintük Te miért válaszd?
 • mit adott nekik a Bodywork?
 • kiknek ajánlanák, kiknek jó szerintük ez a módszer?
 • változott-e valami bennük a Bodywork hatására és ha igen, mi? (spoiler: IGEN!)